The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

बहुभाषिक जनसांखिक शब्दकोश

मुख्य पृष्ठ

Demopædiaबाट
Joseph Larmarange (वार्तालापयोगदानहरू) (adding summary) द्वारा ०३:५५, १ सेप्टेम्बर २०१२को संशोधन
(भिन्न) ← पुरानो संशोधन • हालको पुनरावलोकन (भिन्न) • नयाँ संशोधन → (भिन्न)
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्